JUDr. Ivo Havlíček
notář v Kroměříži

30 let notářské praxe

O nás

JUDr. Ivo Havlíček, notář. Od svého jmenování do funkce v roce 1991 do konce roku 1992 státní notář bývalého Státního notářství v Kroměříži. Od 1. ledna 1993 je notářem v Kroměříži, který poskytuje notářské služby ve středomoravském regionu a podle potřeby v dalších místech, zejména Brně, Zlíně, Ostravě a v Praze.

Zúčastňuje se kromě školení pořádaných notářskou komorou dalších odborných školení v oblastech, jako jsou zakládání a činnost svěřenských fondů, přeměny společností a družstev (sloučení, rozštěpení a změna právní formy), kapitálové investice a správa nemovitostí a činnost společenství vlastníků jednotek.

Spolupracuje se znalci v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na cenné papíry a podniky při přeměnách obchodních společností a družstev. Přednáší pozůstalostní právo pro různé profesní organizace, jako jsou Asociace znalců a odhadců České republiky a další.

V rámci pozůstalostního řízení vykonává činnost soudního komisaře v obvodu Okresního soudu v Kroměříži.

Při své charitativní činnosti finančně podporuje Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub Stonožka Ostrava, která provozuje rehabilitační a společenské centrum pro zdravotně postižené děti a konečně, více než 20 let se snaží o zlepšení životního prostředí ve městě Kroměříži a Hulíně formou výsadeb zeleně.

Šárka Šrámková, notářská tajemnice, pracuje v notářské kanceláři od roku 2020. Podílí se na přípravě pozůstalostních řízení, vykonává přípravné úkony při sepisování notářských listin a při projednávání pozůstalostí. Sepisuje protokoly o předběžných šetřeních. Zodpovídá za vydávání výstupů z informačního systému veřejné správy (CZECHPOINT), jako jsou zejména výpisy z veřejných rejstříků a katastru nemovitostí. Vykonává také vidimaci listin a legalizaci podpisů pro tuzemsko. Vykonává přípravné úkony při sepisování notářských listin.

Ivana Pastýřová, zkušená notářská tajemnice, která nastoupila do notářského úřadu od ledna 2021. Podílí se na přípravě pozůstalostních řízení, vykonává přípravné úkony při sepisování notářských listin a při projednávání pozůstalostí. Sepisuje protokoly o předběžných šetřeních. Je oprávněna samostatně projednávat pozůstalosti. Vykonává také vidimaci listin a legalizaci podpisů pro tuzemsko. Vykonává přípravné úkony při sepisování notářských listin. Zodpovídá za vydávání výstupů z informačního systému veřejné správy (CZECHPOINT), jako jsou zejména výpisy z veřejných rejstříků a katastru nemovitostí.

Aktuální informace

Připravili jsme pro vás nový web!
Na našem novém webu naleznete přehledné informace o našich službách. Budeme rádi, když nám dáte vědět, jak se vám web líbí.
Připravili jsme pro vás nový web!
Na našem novém webu naleznete přehledné informace o našich službách. Budeme rádi, když nám dáte vědět, jak se vám web líbí.
Připravili jsme pro vás nový web!
Na našem novém webu naleznete přehledné informace o našich službách. Budeme rádi, když nám dáte vědět, jak se vám web líbí.
Připravili jsme pro vás nový web!
Na našem novém webu naleznete přehledné informace o našich službách. Budeme rádi, když nám dáte vědět, jak se vám web líbí.

Empatie a profesionalita

Všichni naši zaměstnanci se snaží porozumět Vašim požadavkům, potřebám či problémům. Veškeré námi navržené právní kroky a řešení jsou podloženy odbornou praxí, vzděláním i zkušenostmi.

Jaké jsou naše zásady?

Pomoc lidem

Nechceme být chladní jako justiční mechanismus. Snažíme se vždy co možná nejvíce vyjít vstříc potřebám našich klientů.

Profesionalita

Máme za sebou 30 let zkušeností a po celou tuto dobu dodržujeme náš osobní standard kvality a profesionality.

Informovanost

Klademe vždy velký důraz na podrobné vysvětlení a pochopení veškerých projednávaných záležitostí v jejich souvislostech.

Vzdělávání
je základ

Každý rok se účastníme odborných školení a justičních konferencí, a to v závislosti od potřeb notářské praxe.

Dodržování
postupů

Neurychlujeme nezbytné úkony na úkor kvality. Vždy jednotlivým jednáním věnujeme tolik času, kolik je potřeba.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Napište nám Váš dotaz a rádi vám poradíme.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Poskytované notářské služby

Obchodní
korporace

Zakládání obchodních společností a družstev včetně jejich zápisu do obchodního rejstříku. Osvědčování rozhodnutí orgánů právnických osob a zápis změn do veřejného rejstříku.

Manželské
smlouvy

Sepisování majetkových smluv manželů nebo snoubenců o zúžení a rozšíření rozsahu společného jmění manželů či založení režimu oddělených jmění a jejich zápis do veřejného seznamu.

Závěti
a jiná pořízení pro případ smrti

Sepisování závětí a dalších pořízení pro případ smrti a jejich zapsání do Evidence právních jednání pro případ smrti. Činnost notáře jako soudního komisaře v pozůstalostním řízení.

Další notářské služby

Sepisování kupních, darovacích a zástavních smluv, exekučních titulů, notářská úschova peněz, osvědčování právně významných skutečností a dějů, ověřování pravosti podpisů, a listin, vydávání výstupů z informačních systémů.