JUDr. Ivo Havlíček
notář v Kroměříži

30 let notářské praxe

O nás

JUDr. Ivo Havlíček, notář. Od svého jmenování do funkce v roce 1991 do konce roku 1992 státní notář bývalého Státního notářství v Kroměříži. Od 1. ledna 1993 je notářem v Kroměříži, který poskytuje notářské služby ve středomoravském regionu a podle potřeby v dalších místech, zejména Brně, Zlíně, Ostravě a v Praze.

Zúčastňuje se kromě školení pořádaných notářskou komorou dalších odborných školení v oblastech, jako jsou zakládání a činnost svěřenských fondů, přeměny společností a družstev (sloučení, rozštěpení a změna právní formy), kapitálové investice a správa nemovitostí a činnost společenství vlastníků jednotek.

Spolupracuje se znalci v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na cenné papíry a podniky při přeměnách obchodních společností a družstev. Přednáší pozůstalostní právo pro různé profesní organizace, jako jsou Asociace znalců a odhadců České republiky a další.

V rámci pozůstalostního řízení vykonává činnost soudního komisaře v obvodu Okresního soudu v Kroměříži.

Při své charitativní činnosti finančně podporuje Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub Stonožka Ostrava, která provozuje rehabilitační a společenské centrum pro zdravotně postižené děti a konečně, více než 20 let se snaží o zlepšení životního prostředí ve městě Kroměříži a Hulíně formou výsadeb zeleně.

Mgr. Michaela Daňková, notářská koncipientka. Zodpovídá za přípravu, projednání a finalizaci pozůstalostních řízení, je oprávněna samostatně projednávat pozůstalosti. Vykonává také vidimaci listin a legalizaci podpisů pro tuzemsko. Vykonává přípravné úkony při sepisování notářských listin.

Šárka Šrámková, notářská pracovnice, pracuje v notářské kanceláři od roku 2020. Podílí se na přípravě pozůstalostních řízení, vykonává přípravné úkony při sepisování notářských listin a při projednávání pozůstalostí. Sepisuje protokoly o předběžných šetřeních. Zodpovídá za vydávání výstupů z informačního systému veřejné správy (CZECHPOINT), jako jsou zejména výpisy z veřejných rejstříků a katastru nemovitostí.

Mgr. Helena Chovancová, notářská koncipientka. Zodpovídá za přípravu, projednání a finalizaci pozůstalostních řízení, je oprávněna samostatně projednávat pozůstalosti. Vykonává také vidimaci listin a legalizaci podpisů pro tuzemsko. Vykonává přípravné úkony při sepisování notářských listin (nyní mateřská dovolená).

Empatie a profesionalita

Všichni naši zaměstnanci se snaží porozumět Vašim požadavkům, potřebám či problémům. Veškeré námi navržené právní kroky a řešení jsou podloženy odbornou praxí, vzděláním i zkušenostmi.

Jaké jsou naše zásady?

Pomoc lidem

Nechceme být chladní jako justiční mechanismus. Snažíme se vždy co možná nejvíce vyjít vstříc potřebám našich klientů.

Profesionalita

Máme za sebou 30 let zkušeností a po celou tuto dobu dodržujeme náš osobní standard kvality a profesionality.

Informovanost

Klademe vždy velký důraz na podrobné vysvětlení a pochopení veškerých projednávaných záležitostí v jejich souvislostech.

Vzdělávání
je základ

Každý rok se účastníme odborných školení a justičních konferencí, a to v závislosti od potřeb notářské praxe.

Dodržování
postupů

Neurychlujeme nezbytné úkony na úkor kvality. Vždy jednotlivým jednáním věnujeme tolik času, kolik je potřeba.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Napište nám Váš dotaz a rádi vám poradíme.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Poskytované notářské služby

Obchodní
korporace

Zakládání obchodních společností a družstev včetně jejich zápisu do obchodního rejstříku. Osvědčování rozhodnutí orgánů právnických osob a zápis změn do veřejného rejstříku.

Manželské
smlouvy

Sepisování majetkových smluv manželů nebo snoubenců o zúžení a rozšíření rozsahu společného jmění manželů či založení režimu oddělených jmění a jejich zápis do veřejného seznamu.

Závěti
a jiná pořízení pro případ smrti

Sepisování závětí a dalších pořízení pro případ smrti a jejich zapsání do Evidence právních jednání pro případ smrti. Činnost notáře jako soudního komisaře v pozůstalostním řízení.

Další notářské služby

Sepisování kupních, darovacích a zástavních smluv, exekučních titulů, notářská úschova peněz, osvědčování právně významných skutečností a dějů, ověřování pravosti podpisů, a listin, vydávání výstupů z informačních systémů.