Sepisování závětí a dalších pořízení pro případ smrti, pozůstalostní řízení

Na naši notářskou kancelář se můžete kdykoliv obrátit v záležitosti sepsání závětí, dědických smluv, prohlášení o vydědění, dovětků a dalších pořízení pro případ smrti. JUDr. Ivo Havlíček vykonává na základě soudního pověření úkony v pozůstalostním řízení a projednává pozůstalosti s účastníky pozůstalostních řízení.

Pořízení pro případ smrti a jejich zapsání do evidence

Závěť

Sepsáním závěti dle Vašich požadavků jako jednostranného právního jednání má možnost uspořádat zůstavitel své majetkové poměry pro případ smrti.  Zapsání do Evidence právních jednání pro případ smrti (EPJPPS).  Závěť lze kdykoliv zrušit, odvolat či nahradit pozdější závětí.

Dědická smlouva

Dědická smlouva, jakožto titul nejvyšší právní síly, má jako vícestranné právní jednání přednost před všemi ostatními pořízeními pro případ smrti včetně závěti. Dědickou smlouvu lze měnit či zrušit jen se souhlasem všech účastníků smlouvy.

Dovětek

Dovětkem lze zůstavit odkazovníkovi konkrétní věci či právo z pozůstalosti. Odkazovníkem může být i někdo z dědiců. Odkazovník neodpovídá oproti dědici za dluhy dědictví. Dovětek lze kdykoliv zrušit, odvolat či nahradit pozdějším dovětkem.

Prohlášení o vydědění

Pořízením prohlášení o vydědění může zůstavitel ze zákonných důvodů vyloučit z nástupnictví své potomky.

Povolání vykonavatele závěti

Povoláním vykonavatele závěti zůstavitel ustanoví osobu, která dohlédne na řádné splnění závěti a případně určí, jaké má vykonavatel závěti povinnosti.

Povolání správce pozůstalosti

Povoláním správce pozůstalosti lze zajistit obstarání všech nebo některých majetkových záležitostí v době od smrti do skončení pozůstalostního řízení.

Jak probíhá sepsání závěti a dalších pořízení pro případ smrti?

1.

Kontakt

Obraťte se na nás telefonicky nebo e-mailem.

2.

Konzultace

Osobně projednáme Vaši představu o obsahu závěti včetně podrobného poučení a právního rozboru.

3.

Tvorba dokumentu

Vyhotovíme dle Vaší vůle závěť či jiné pořízení pro případ smrti.

4.

Zápis do evidence

Zapíšeme Vaši závěť do Evidence právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou ČR.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Napište nám Váš dotaz a rádi Vám poradíme.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Ostatní služby

Obchodní
korporace

Zakládání obchodních společností a družstev včetně jejich zápisu do obchodního rejstříku. Osvědčování rozhodnutí orgánů právnických osob a zápis změn do veřejného rejstříku.

Manželské
smlouvy

Sepisování majetkových smluv manželů nebo snoubenců o zúžení a rozšíření rozsahu společného jmění manželů či založení režimu oddělených jmění a jejich zápis do veřejného seznamu.

Další notářské služby

Sepisování kupních, darovacích a zástavních smluv, exekučních titulů, notářská úschova peněz, osvědčování právně významných skutečností a dějů, ověřování pravosti podpisů, a listin, vydávání výstupů z informačních systémů.